Topplederrekruttering as har valgt å jobbe kun med å rekruttere og utvikle toppledere. Derfor navnet.

For oss er en toppleder enten toppsjefen eller en av dem som sitter i toppledergruppen. Det gir oss potensielt to oppdragsgivere: styreleder eller CEO.

Rekruttering av CEO’er er selvsagt det mest krevende vi jobber med. I tillegg til å finne den som har det største potensialet for å kunne lykkes i ny rolle og kontekst, skal vi også hjelpe og støtte vedkommende i både forberedelses- og oppstartsfasen. Her blir samspillet mellom ny toppleder, oss og styreleder/styret helt essensielt. Vårt SIC-urity®- konsept er ment å samle og veilede oss i dette fellesoppdraget. Der Rolle- og kontekstforståelse er helt sentrale prosesser å jobbe med og for. En av de viktigste og mest krevende prosessene vi hjelper til med er hvordan ny toppsjef overtar og videreutvikler sin nye toppledergruppe.

Rekrutteringer til toppledergrupper er også innenfor det vi jobber med. Vi anser ledere i en toppledergruppe for akkurat det: toppledere. Vi vil på samme måte som med en styreleder jobbe ut i fra SIC-urity®- konseptet. Rolle- og kontekstforståelse vil også her være de mest sentrale prosessene vi vil jobbe med og for. En av mange ting vi hjelper til med er innfasing i toppledergruppen.

Som det går frem av Våre konsepter og tilbud, så tilbyr vi i tillegg ulike former for lederstøtte for toppledere og toppledergrupper.

Vi har altså rendyrket vårt hovedfokusområde knyttet til topplederrekrutteringer og lederstøtte til toppledere og toppledergrupper. Skulle vi få forespørsler om lederrekrutteringer på lavere nivåer, så vil vi eventuelt kople inn kvalitetssikrede samarbeidspartnere som har erfaring og kompetanse på slike lederstillinger, og som samtidig jobber i henhold til vårt SIC-urity®- konsept.