Tor Rune Raabye har mer enn 35 års ledererfaring og -utdanning fra Forsvaret. De siste 10 årene på toppledernivå i Forsvaret. Han har vært mentor, med tilhørende kompetansebygging, i Sjef Luftforsvarets topplederprogram i fire år. Han har en mastergrad i strategi fra USA.

Siden 2017 har han som konsulent, med sitt egenutviklede mentorprogram, arbeidet som mentor og coach for ledere på executive-nivået i næringslivet. Karriereveiledning, motivasjonssamtaler og systematisk bruk av forskjellige sertifiserte testverktøy er noen av områdene han fokuserer på. Han har lang erfaring med å velge ut fremtidige toppledere i Forsvaret og han har gjennomført flere topplederrekrutteringer de siste årene.

Se for øvrig egen profil på Linkedin for detaljer