Frode Dale har 25 års erfaring som konsulent. Han har bakgrunn fra Forsvaret og har spesialutdannelse innen leder- og organisasjonsutvikling. Han har en mastergrad i ledelse fra BI. Han er forfatter og medforfatter på to bøker om henholdsvis Lederskifter og Førstegangsledelse. Han har siden 1998 jobbet med å fase inn nye mellom- og toppledere og har så langt hjulpet over 50 personer i deres kritisk viktige oppstarts- og etableringsprosesser.

Han har skrevet en rekke praktiske artikler knyttet til lederes overgangs- og oppstartsprosesser. Han har trent flere hundre ledere i å utarbeide og gjennomføre en kontekstuell plan for de første 90 dagene i ny jobb. Han er faglig ansvarlig i Topplederrekruttering as og arkitekten bak SIC-urity®-konseptet.

Se for øvrig egen profil på Linkedin for detaljer