Våre verdier

Åpenhet og Ærlighet
I særlig topplederrekrutteringer er 100 % åpenhet og ærlighet i fra alle parter helt avgjørende. På dette nivået må alle aktører spille med helt åpne kort. Vi som rådgivere krever dette av særlig oppdragsgiver, men også fra de kandidatene vi jobber med. Vi forventer å møte de samme kravene tilbake. Ett av våre styringsprinsipper er fagbegrepet RJP. Det står for Realistic Job Preview. Å forberede kandidatene på det som ligger og venter dem er like viktig som å teste ut og vurdere kandidatenes kvalifikasjoner for å møte og håndtere dem. I dette krevende samspillet vil vi gjøre alt for at alle involverte parter opplever prosessene som 100 % åpne og ærlige.
Helhet og kvalitet
I topplederrekrutteringer tenker og jobber vi helhetlig. Det betyr at vi hele tiden forøker å se og fange opp alle de ulike fasene som oppstår i ett topplederskifte. For å se helheten trenger vi både over- og innsikt, samt kunnskap og kjennskap. Om ikke «alt henger sammen med alt» i en topplederrekruttering, så påvirker «alt alle». Vår jobb er sammen med de mest sentrale aktørene å fange opp og knytte disse ulike fasene og prosessene sammen.
«Djevelen ligger i detaljene» og vi er svært opptatt av at våre konsepter er av høyeste kvalitet. Det betyr at vi kun bruker kvalitetssikrede verktøy i våre tilnærminger og vi er opptatt av å teste og måle kvaliteten på våre (del)leveranser. Vi hopper aldri over noe og vi forsikrer oss om at vi følger våre etiske retningslinjer når vi jobber. Kvalitet for oss handler om seriøsitet og kontekstrelevans.
Integritet og evalu-læring
Som rådgivere i topplederrekrutteringer er vi kompromissløse når det gjelder vår integritet. Det betyr at vi ikke aksepterer noen form for «short-cuts» knyttet til våre konsepter og tilnærminger. Dersom potensielle kunder ikke godtar våre premisser tar vi selvsagt ikke på oss noe oppdrag. Vårt SIC-urity®-konsept krever det ytterste av oss alle og det er ikke rom for at noen ikke gjør det som er avtalt. Integritet handler også om mot, ansvar og konsekvenser.
Evalueringer uten læring er bortkastet. Vi er derfor særdeles opptatt av at vi hele veien jobber med ulike former for evaluering og læring. Vi har derfor valgt å bruke begrepet «evalu-læring» som en verdi for oss. Det handler om at vi gjennom læringsorienterte tiltak og samtaler hele tiden sjekker at vi er på rett kurs gitt hovedmålet: å finne nye toppledere raskest mulig og hjelpe dem over og inn i deres nye kontekstuelle roller og prosesser. Vi jobber med evalu-læring både i forkant, underveis og ved slutten av alle våre oppdrag. Kjernen i våre evalu-læringer er robuste dialoger som preges av våre andre verdier.

Partnere

Frode Dale

Partner
Oslo

Frode Dale har 25 års erfaring som konsulent. Han har bakgrunn fra Forsvaret og har spe…

Tor Rune Raabye

Partner
Oslo

Tor Rune Raabye har mer enn 35 års ledererfaring og -utdanning fra Forsvaret. De siste…