Frode Dale og Tor Rune Raabye om kriseledelse og krisehåndtering i Luftforsvarets magasin Luftled.

CL Group ble utfordret til å skrive et innlegg om kriseledelse og krisehåndtering i Luftforsvarets magasin Luftled. ---> Les hele artikkelen her - se side 34: www.luftmils.no/index_htm_files/LUFTLED%202%202018_ferdig%20utgave.pdf

Frode Dale og Tor Rune Raabye i Dagens Perspektiv

Mange styrer i Norge er trolig dårlig forberedt på å håndtere ulike typer av kriser. Rett og slett fordi de ikke har trent på det. ---> Les hele artikkelen her: https://www.dagensperspektiv.no/2018/styrer-og-krisehandtering

Tor Rune Raabye om kriseledelse i LederNytt

Etter noe over 35 år med utøvelse av praktisk lederskap, ledelse og administrasjon i fred, krise og krigslignende forhold har jeg gjort meg noen refleksjoner rundt toppledere og kriseledelse. ---> Les hele artikkelen her: https://www.ledernytt.no/toppledere-og-kriseledelse-tas-det-paa-alvor.5941682-112372.html

Frode Dale om kriseledelse og lederutvikling i LederNytt

Lederrollen innehar mange utfordringer. Noen av dem er naturlig nok lettere å håndtere enn andre. Kriseledelse og krisehåndtering er noe av det mest krevende en leder vil stå overfor. ---> Les hele artikkelen her:https://www.ledernytt.no/kriseledelse-og-lederutvikling.6053602-311239.html

Frode Dale om kriseledelse og krisehåndtering i Dagens Perspektiv

Kriseledelse og krisehåndtering er noe av det mest krevende en leder vil stå overfor. Mye handler om hvilken kompetanse lederen har å spille på og med, der den viktigste kompetansen trolig er å kunne bruke andres kompetanse.  ---> Les hele artikkelen her: https://www.dagensperspektiv.no/2017/ledere-og-hverdagskriser

Frode Dale om forberedelse for å håndtere kriser i Dagens Perspektiv

Er ledere godt nok forberedt på å håndtere kriser? Nei, mener ledelsesrådgiver Frode Dale. Men slik kan de bli det. ---> Les hele artikkelen her: https://www.dagensperspektiv.no/2017/er-ledere-godt-nok-forberedt-pa-a-handtere-kriser

Tor Rune Raabye om krisekommunikasjon i LederNytt

Arbeid med kriser har pågått i århundrer. Det nye er den virtuelle verden med sosiale medier, nettsteder og nettaviser som med lynets hastighet formidler og sprer kriseoppfatningen bredt og dypt. Der man før hadde «the golden hour» dreier det seg nå om «the golden minute». ---> Les hele artikkelen her:https://www.ledernytt.no/krisekommunikasjon-og-toppledere.6098941-419970.html