En kvalitetssikret helhetlig rekrutteringsprosess som binder sammen utvelgelses- og innfasingsprosessen i et felles læringsløp.

  • Innfasing av nye toppledere

Basert på en kvaltetssikret «hand-over» etter utvelgelsen, tilbyr vi kontekstuell og målrettet lederstøtte i perioden fra kontraktsignering og 6-12 måneder inn i ny jobb.

  • Overtagelse og videreutvikling av toppledergrupper

Vi hjelper til å overta en toppledergruppe « i fart». Der målet er å kvalitetssikre en toppledergruppe sine 5 R’er og etablere en plattform for videreutvikling.

  • Toppledergruppeutvikling

Vi hjelper toppledere med å gjøre deres toppledergruppe mer robust, mer relevant og mer effektiv. Konsepter vi lener oss på er primært DUOK®- og GUTS®-konseptene våre.

  • Nettverksgrupper for nye toppledere

Vi fasiliterer nettverksgrupper av nye toppledere i deres første år i ny stilling.

  • Nettverksgrupper for toppledere

Vi fasiliterer nettverksgrupper av toppledere som ønsker å møte andre toppledere for fortrolig kunnskaps- og erfaringsdeling

  • «In between jobs».

Et tilbud for toppledere som slutter, men ikke har en ny jobb å gå til.

  • Mentoring av nye toppledere

Kobling mellom selekterte og trente mentorer og toppledere som ønsker en erfaren sparringspartner.

  • «Ny som toppsjef for første gang»© (First time CEO)

Et individuelt tilpasset ledertreningsprogram for kommende toppledere. Kan også kjøres internt som et felles læringsprogram for mellomledere med et topplederpotensiale.

  • «Topplederprogrammet»©.

Et lederskapsutviklingsprogram for toppledere som vil videreutvikle seg som ledere og sjefer.

Ta kontakt for mer informasjon om de ulike konseptene og tilbudene.