Vi i topplederrekruttering driver primært med «Executive Search». Det vil si lukket søk etter potensielle kandidater til de stillingene vi har valgt å jobbe med.

Våre oppdrag går på CEO-stillinger, samt stillinger som sitter i en toppledergruppe.

Dersom du er interessert i å bli vurdert til noen av disse typene av lederstillinger, så ta gjerne kontakt med oss.

Vi har valgt ikke å ha noen kandidatbase som interesserte kan sende inn en CV til. Vi har valgt følgende tilnærming:

  • Du tar kontakt med oss pr mail og fronter dine ønsker og behov, samt noen ord om dine kvalifikasjoner og beveggrunner
  • Vi sjekker din LinkedIn-profil, og dersom den er av generell interesse inviterer vi til et fysisk møte hos oss
  • Dersom vi finner deg særlig interessant får du tilbud om å gå gjennom det vi kaller en «prekvalifiseringsprosess»
  • Deretter vil du inngå i en eksklusiv pool av kvalifiserte topplederkandidater, og du vil få tilbud om å være med i ulike former for eksklusiv nettverk- og kompetansebygging.