Etter noe over 35 år med utøvelse av praktisk lederskap, ledelse og administrasjon i fred, krise og krigslignende forhold har jeg gjort meg noen refleksjoner rundt toppledere og kriseledelse.

—> Les hele artikkelen her: https://www.ledernytt.no/toppledere-og-kriseledelse-tas-det-paa-alvor.5941682-112372.html