Lederrollen innehar mange utfordringer. Noen av dem er naturlig nok lettere å håndtere enn andre. Kriseledelse og krisehåndtering er noe av det mest krevende en leder vil stå overfor.

—> Les hele artikkelen her:https://www.ledernytt.no/kriseledelse-og-lederutvikling.6053602-311239.html