Mange styrer i Norge er trolig dårlig forberedt på å håndtere ulike typer av kriser. Rett og slett fordi de ikke har trent på det.

—> Les hele artikkelen her: https://www.dagensperspektiv.no/2018/styrer-og-krisehandtering