En ny leders 9 dødssynder

Frode Dale

Følgende er en artikkel i LederNytt av Frode Dale:

Et lederskifte er veien inn i og i mellom lederstillinger. På samme måte som det ikke finnes noen fasit(er) innen ledelse, så finnes det heller ikke noen fasit(er) inne lederskifter og lederes første 90 dager i ny jobb. Til det er dette læringsprosjektet for situasjonelt, relasjonelt, personlig og kontekstuelt. Det som fungerte ett sted vil kunne slå helt feil ut et annet sted. Hvert lederskifte er unikt og får(har) dermed sin egen dynamiske «DNA-prosess».

Dog finnes det en del ting du garantert ikke bør gjøre som ny leder uansett nivå. Så istedenfor en fasit, så skal du få en advarsel. Eller rettere sagt: 9 advarsler.

Jeg har gjennom å jobbe med lederskifteproblematikken i snart 25 år snakket med svært mange involverte parter og basert på diss samtalene har jeg laget det jeg kaller de 9 dødssyndene for nye ledere.

Dødssynd nr 1: å ikke bruke utvelgelsesprosessen som en forberedende kartleggings- og forhandlingsprosess.

Dødssynd nr 2: å ikke forberede seg for å gå inn i «ingenmannsland» (pre-entry fasen)

Dødssynd nr 3: å ikke lære av det du har gjort der du reiser ifra

Dødssynd nr 4: å ikke planlegge de første 90 dagene

Dødssynd nr 5: å ikke avklare forventninger ifra dem du skal lede og samarbeide med

Dødssynd nr 6: å ikke jobbe med å bygge relasjoner og etablere tillit

Dødssynd nr 7: å ikke gi og be om tilbakemeldinger

Dødssynd nr 8: å ikke sette av tid til evalueringer og refleksjon

Dødssynd nr 9: å ikke ta vare på familien og privatlivet

Lar du være å gjøre noen av disse tingene, vil du ganske sikkert komme ganske skjevt ut av «hoppkanten». Dersom du begår alle disse 9 dødssyndene, vil jeg garantere deg at du vil mislykkes som ny leder uansett om du er ny som førstegangsleder, ny som mellomleder eller ny som toppleder.

Tar du listen over og bytter ut «å ikke» med «hvordan», så skulle du ha et godt utgangspunkt for å reflektere over og forberede deg praktisk på å unngå dødssyndene. Eller mer konkret: legge forholdene til rette for at du skal lykkes i den kontekstuelt krevende overgangs-, forberedelses-, oppstarts- og overtagelsesprosessen et lederskifte innebærer.

Frode Dale, Forfatter og ledelsesrådgiver

Frode Dale 2_900x1350_cropped_450x350.jpg

Original artikkel:

https://www.ledernytt.no/en-ny-leders-9-doedssynder.6235040-349903.html

Leave a comment

Your email address will not be published.