mellom- og toppledere faset inn og støttet i deres lederskifte
ledere trent i å håndtere særlig oppstartsfasen i et lederskifte
artikler og oppslag om leder- og sjefsskifter

Hvorfor velge oss?

Unikt konsept
Vi har et unikt konsept som knytter sammen utvelgelses- og innfasingsprosessene i et topplederskifte
Spisskompetanse
Vi har unik spisskompetanse knyttet til lederskifter og innfasing av nye ledere på alle nivåer
Kombinasjonen
Kombinasjonen mellom unik toppleder- og konsulenterfaring gir maksimal effektivitet i den kontekstuelle lederstøtten

SIC-urity®

Topplederrekruttering as er trolig det eneste firmaet som knyttet utvelgelse og den videre innfasingen sammen i et helhetlig og kontekstuelt konsept. Vi har valgt å kalle det for SIC-urity®.

Det handler om følgende prosesser:

1
Seleksjon og forberedelsesprosess
Der vi kartlegger konteksten den nye lederen skal inn i på en svært grundig måte. Vi har samtaler med alle viktige interessenter. En topplederrekruttering er som oftest et topplederskifte. Vi tar høyde for at utvelgelses- og seleksjonsprosessen skal ivareta at det er ett bytte mellom to toppledere og at vår prosess – sammen med oppdragsgiver – gjøres til en grundig forberedelsesprosess for både den påtroppende topplederen og den virksomheten han eller hun skal overta.
2
Innfasing/integrasjon
Der vi allerede i utvelgelses- og seleksjonsprosessen fokuserer på hva perioden etter signering skal inneholde og hvordan den skal organiseres. Vi følger påtroppende toppleder opp i dennes pre-entry periode og vi legger mye vekt på å planlegge de innledende oppstarts- , overtagelses- og etableringaktivitetene. Planen for de første 90 dagene utarbeides selvsagt også sammen med oppdragsgiver. Vi jobber strukturert og prosessrettet sammen med ny toppleder. Hensikten er at han eller hun raskest mulig skal få det vi kaller et grundig «fotfeste» som grunnlag for å bevege seg og virksomheten videre.
3
Coaching
Der vi tilbyr kontekstsensitiv veiledning og rådgivning knyttet til alle de fastpunktene som planen for de 90 dagene inneholder, samt at vi er tilgjengelig når «oppdukkende mål» kommer. Vi ser på oss som profesjonelle loser som er på broa med den nye skipperen som er på vei inn i ukjent farvann. Vi følger ny toppleder fra signering og minimum 9 måneder inn i ny jobb/kontekst.

Vår pris for et SIC-urity®-oppdrag er svært konkurransedyktig opp mot det andre rekrutteringsfirmaer tar for stort sett kun utvelgelses- og seleksjonsprosessen. Klikk her for mer detaljer

Partnere

Frode Dale

Partner
Oslo

Frode Dale har 25 års erfaring som konsulent. Han har bakgrunn fra Forsvaret og har spe…

Tor Rune Raabye

Partner
Oslo

Tor Rune Raabye har mer enn 35 års ledererfaring og -utdanning fra Forsvaret. De siste…